partner

partner


Mazda Rainer

www.rainer.co.at
Jako ?len Rainer Group je úzká souvislost mezi t?mito dv?ma Rainer Hotely, Rainers a Senator Hotel Vienna, a Mazda Rainer!


Marika Lichter

www.glanzlichter.at/marika-lichter
Marika svícení, také jako Rainer sv?dectví, populární SUV CX. 5


Samariterbund

www.samariterbund.net
Spole?enská odpov?dnost je pro nás velmi d?le?itá. Proto podporujeme Samaritán?!


Pago

www.pago.at
Vysoká kvalita je jedním z na?ich hlavních po?adavk?. Proto Rainers Hotel spolehlivý Pago rezervovat!


Ruský ples

www.russianball.info
Rainers Hotel podporuje mezikulturní vým?nu a ú?astní se ka?dý rok na ruském mí?ek do Hofburgu.


Brau Union

www.brauunion.at
Jako oddaných fanou?k? rakouské pivní kultury, my zkazit na?e hosty s piva Brau unie.


SK Auhof

www.skauhof.at
Ka?dý rok se turnaj sponzorován Rainers Hotel Auhof ?achovém klubu konala v konferen?ní místnosti hotelu.


Coca Cola

http://corporate.coke.at
A? u? ve t?íd?, v restauraci, v Rainers Sportsbar nebo ve svém mini bar - hosté mají rádi produkty Coca Cola.


Miss Earth Austria & Andi Seidl

www.andreas-seidl.at
www.miss-earth.at
Ve spolupráci s Andreasem Seidl Rainers Hotel podporuje Miss Earth Rakousko.


Hilde Kuchler

www.kuchlerhaus.at
Unikátní um?lecké sklo rodiny Kuchler zdobí lobby, restauraci a Penthouse Lounge Rainers Hotel.


Toni Polster

www.tonipolster.at
Jako hotely Mazda Rainer Atest Anton Polster inzeruje i pro Rainer a zú?astnil jako VIP exkluzivní akce obou hotel?.


jsme rakousko

www.weareaustria.at
Jsme ?lenem hogast - na "Jsme Rakousko" Rakousko u?it se z pohledu místních obyvatel a náv?t?vník? znají a milují.


Elke Winkens

www.elkewinkens.at
Také Mazda Rainer sv?dectví, i Elke Winkens je vítaným hostem na pravidelných akcích obou hotel? Rainer.


Senator Hotel **** Vienna

www.senator-hotel.eu
Ná? sesterský hotel, Senator Hotel in Hernals, má centrální polohu a ceny. Snídan? formou bufetu, 24 Bar & Snacks, rodinné nabídka, gará?, WLAN a mnoho dal?ího!


Daniel Serafin

www.danielserafin.com
Mazda Rainer Atest Daniel Serafin byl konzervato? of Fame ve?e?e host, mimo jiné p?i otevírání Rainer.


PR agentury Rosam

www.rosam.at/
Wolfgang Rosam a jeho kolegové podporují Rainers Hotel v tisku.