• O jede

O jede - Rainer Zimski vrt

UberEATS je najlak?i na?in da svoje omiljene hrane za vas ku?i.

U aplikaciji UberEATS, sada mo?ete naru?iti hranu iz Rainers Witnergarten. Otvorite aplikaciju i tra?i Rainers staklenik. Jeste li prona?li ne?to? Dodirnite na to da ga u va?oj ko?arici.

Da biste dovr?ili narud?bu, vidite svoju adresu, procijenjeno vrijeme isporuke i cijena va?e narud?be, uklju?uju?i poreze i tro?kove po?tarine. Sve izgleda dobro? Dodirnite \ ?Po?alji reda \? - i to je to. O jede automatski napla?uje na kreditnu karticu koja je spremljena u aplikaciju. Tako da nikada ne treba novac, a ima.

Mo?ete pratiti va?e narud?be s aplikacijom. Prvo vidite prihva?anje narud?be od strane restoranu Rainers i da je va?a narud?ba u tijeku. Neposredno prije sve je spremno, Uber partner radi u blizini - automobilom, biciklom ili skuterom - za hotel Rainers pokupiti svoj red. Nakon toga odlazi na odmah do vas. Mo?ete slijediti put na karti i vidjeti ime i sliku voza?a.

NARU?ITE ODMAH